Fibaro w prasie ….

System Fibaro, którego jesteśmy dystrybutorem został opisany w numerze 1/2012 w czasopiśmie  „WŁASNY DOM Z KONCEPTEM” , który to numer traktował o inteligentnych i bezpiecznych instalacjach w domu.

Artykuł opisujący część możliwości systemu Fibaro zamieszczamy poniżej. Po więcej informacji odsyłamy do lektury wspomnianego czasopisma.